Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
  O Projekcie | Zakres | Beneficjenci | Kontakt | Formularz | Linki  
  
Zapytania Ofertowe

BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka, zaprasza do składania ofert na wykonanie usług w ramach projektu „Twój start do kariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Szczegółowe zaproszenia znajdują się w poniższych plikach.

Zaproszenie do składania ofert – Doradcy zawodowi

Zaproszenie do składania ofert – Sale

Zaproszenie do składania ofert - Catering

Zaproszenie do składania ofert – Operator koparko - ładowarki

Zaproszenie do składania ofert – Magazynier z obsługą wózka widłowego

Zaproszenie do składania ofert – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Zaproszenie do składania ofert – Przedstawiciel handlowy

Zaproszenie do składania ofert – Kurs prawa jazdy kat. B

O projekcie

„Twój start do kariery”to projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego mający na celu aktywizację zawodową i społeczną 60 bezrobotnych osób (33 kobiet i 27 mężczyzn) w wieku 18-24 lata zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym 40 osób (22 kobiet i 18 mężczyzn) zamieszkałych na terenach wiejskich.

Projekt „Twój start do kariery” realizowany jest w okresie 01.09.2012 – 31.10.2013.

Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

W ramach projektu zapewniamy:
 • materiały piśmiennicze,
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek,
 • ciepły posiłek,
 • ubezpieczenie,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • badania lekarskie,
 • szkolenia zawodowe podzielone na 3 grupy tematyczne (magazynier z obsługą wózka widłowego, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej) – zajęcia teoretyczne i praktyczne,
 • półroczne staże zawodowe,
 • stypendium stażowe w okresie odbywania stażu,
 • możliwość uzyskania zatrudnienia dla 40% uczestników.

Uczestnicy projektu otrzymają Certyfikaty ukończenia. Szkolenia zawodowe (dla kursów: magazynier z obsługą wózka widłowego, operator koparko-ładowarki oraz przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B zakończą się egzaminami zewnętrznymi).

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY